schoolteam

Ons schoolteam

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling staat dagelijks een deskundig en multidisciplinair team klaar.

SAMEN staan we STERK!

SAMEN willen we ieder kind doen STRALEN!

foto 1
foto6

beleidsteam

De directie geeft samen met de 2 orthopedagogen, de leerlingbegeleidster en de sociaal verpleegkundige richting aan het team. Ze zetten samen de krijtlijnen van het beleid uit.

klasleerkrachten

De klasleerkrachten zetten zich dagelijks in om ieder kind te doen stralen. Hij of zij past het onderwijsaanbod adequaat aan aan de behoeften van iedere leerling.

Via nascholingen willen we steeds beter voorbereid zijn op het werken met kinderen die moeilijkheden ervaren.

 

 

bijzondere leermeesters

De bijzondere leerkrachten staan in voor een specifiek vakgebied en passen hun leerinhouden aan aan het niveau van de leerlingen:

  • leerkrachten lichamelijke opvoeding verzorgen de lessen lichamelijke opvoeding.  Hierbij ligt vooral de nadruk op uithouding, kracht, kennismaken met en plezier beleven aan allerhande sporten.
  • leerkrachten manuele opvoeding stimuleren tijdens de lessen crea de leerlingen om creatief te zijn en een kijk te hebben op kunst.
  • leerkrachten muzikale en verbale expressie besteden aandacht aan muziek en drama
  • leerkrachten levensbeschouwelijke vakken leiden de leerlingen in in een levensbeschouwelijk vak dat door ouders is gekozen.

 

paramedici

Ook nog heel wat andere begeleiders staan dagelijks in om elke leerling individueel maximale kansen te bieden om te ontwikkelen en te leren. Naast individuele en groepsbegeleidingen werken zij ook klasintern en delen hun expertise met collega's.

Onze school heeft een uitgebreid paramedisch team:

  • orthopedagogen: zij zijn het aanspreekpunt van de school over een leerling, ze sturen het zoekproces naar prioritaire doelen en een gepaste aanpak om aan de doelen te werken en dit alles in overleg met het team, de ouders en mogelijke externe partners.
  • ergotherapeuten: zij begeleiden de leerlingen op vlak van fijne motoriek, schrijfmotoriek, psychomotoriek en ruimtelijke oriëntatie.
  • kinesitherapeuten: zij werken met de leerlingen aan kracht, lateralisatie, uithouding en evenwicht.
  • logopedisten: zij leggen de focus in hun begeleidingen op mondmotoriek, eetbegeleiding, taal- en communicatieve vaardigheden en leerstoornissen.
  • sociaal verpleegkundige: naast medische begeleiding en medicatietoediening is haar taak ook de opvolging van de sociale context van alle leerlingen.
  • kinderverzorgsters: zij begeleiden de zelfredzaamheid en starten de zindelijkheidstraining van leerlingen op.

directie en administratief medewerkers

K2013 14 (2736)_00122

Linda Croughs

jongen

Annick

administratief medewerker
secretariaat@mpi-dedageraad.be
meisje leerplezier

Peggy

administratief medewerker
secretariaat@mpi-dedageraad.be
meisje zelfvertrouwen

Colette

administratief medewerker
secretariaat@mpi-dedageraad.be

Beleidsteam

K2013 14 (2736)_00140

Juf Liesbeth

K2016 14 (2736)_00100

Juf Kristien

K2016 14 (2736)_00189

Juf Veerle

leerlingbegeleidster
veerle.lipkens@mpi-dedageraad.be

meisje zelfvertrouwen

Juf Martine

sociaal verpleegkundige
martine.leemans@mpi-dedageraad.be

klasleerkrachten

K2013 14 (2736)_00021

Juf Greta

klasjuf kleuterklas
greta.vaes@mpi-dedageraad.be

K2013 14 (2736)_00187

Juf Dorothy

klasjuf kleuterklas
dorothy.corten@mpi-dedageraad.be

K2013 14 (2736)_00083

Juf Gythe

klasjuf speelleerklas
gythe.molenbruck@mpi-dedageraad.be

K2016 14 (2736)_00020

Juf Renilde

klasjuf basisaanbod
renilde.scaut@mpi-dedageraad.be

K2016 14 (2736)_00145

Juf Reinhilde

meisje zelfvertrouwen

Juf Katie

K2013 14 (2736)_00040

Juf Ann L.

K2013 14 (2736)_00053

Juf Cindy

K2016 14 (2736)_00007

Juf Patricia

K2016 14 (2736)_00187

Juf Erika

klasjuf functionele klas
erika.lamens@mpi-dedageraad.be

K2013 14 (2736)_00154

Juf Kristel Geraerts

klasjuf functionele klas
kristel.geraerts@mpi-dedageraad.be

K2013 14 (2736)_00189

Juf Veerle

klasjuf functionele klas
veerle.meynen@mpi-dedageraad.be

K2013 14 (2736)_00204

Meester Erik

klasmeester functionele klas
erik.ramaekers@mpi-dedageraad.be

K2013 14 (2736)_00074

Juf Kristel Gerards

K2013 14 (2736)_00103

Juf Carla

meisje zelfvertrouwen

Juf Lise-Anne

geknipte versie mij

juf Sarina

K2013 14 (2736)_00071 - kopie

juf Stefanie

K2016 14 (2736)_00199

juf Andrea

klasjuf basisaanbod / autiklas
andrea.ketelslegers@mpi-dedageraad.be

bijzondere leermeesters

meisje zelfvertrouwen

meester Roel

K2013 14 (2736)_00115

juf Fran

meisje zelfvertrouwen

juf Pascale

K2013 14 (2736)_00114

juf Ann

crea-, turn- en muziekjuf
ann.knapen@mpi-dedageraad.be

K2013 14 (2736)_00112

juf Lydia

K2016 14 (2736)_00019

juf Fatiha

Knipsel

meester Koen

meester protestantse godsdienst
koen.schroyen@mpi-dedageraad.be

meisje zelfvertrouwen

juf Serife

20200328_203921

juf Dorien

paramedici

ann_goossens

juf Ann G.

pasfoto Anita

juf Anita

K2013 14 (2736)_00082

juf Anja

K2013 14 (2736)_00179

juf Betty

K2013 14 (2736)_00091

juf Sija

K2016 14 (2736)_00006

juf Elien

K2013 14 (2736)_00111

juf Betty T.

K2016 14 (2736)_00066

juf Inge

K2013 14 (2736)_00020

juf Leen

K2013 14 (2736)_00118

juf Lieselotte

meisje zelfvertrouwen

juf Ine

onderhoudspersoneel

meisje zelfvertrouwen

Annemie

received_577540276440580(1)

Tom

meisje zelfvertrouwen

Kelly

onderhoudsmedewerkster

meisje zelfvertrouwen

Tatiana

onderhoudsmedewerkster

GO! Next MPI De Dageraad

Tapstraat 12  3720 Kortessem
011 37 92 11 (12)
directie@mpi-dedageraad.be
http://www.mpi-dedageraad.be
GO-next_Wit-Welbevinden
GO-next_Wit-Motivatie
GO-next_Wit-Maatschappelijke-meerwaarde
GO_Next_logo_neg-e1557239993106
GOLogotrans